Vaksenopplæring


10.10.2016

Kompetanseheving for ansatte som jobber med introduksjonsordningen

23. og 24. november 2016 - Kompetanseheving for ansatte som jobber med introduksjonsordningen

10.10.2016

Etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa i Møre og Romsdal

Presentasjonane frå etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa i Møre og Romsdal 31. oktober - 2. november 2016

13.07.2016

Endring i introduksjonsprogram

Revidert rundskriv til Introduksjonslova.

04.12.2015

Kompetanse for mangfold 2013 - 2017

Gjennom ei femårig satsing skal barnehagar og skolar få tilbod om å auke kompetansen på utfordringar som minoritetsspråklege barn, unge og vaksne møter i opplæringa. 

02.11.2015

Invitasjon til felles sensorsamling for sensorer på nivå B1-B2 muntlig.

Samlingen blir lagt til Molde 18. november klokka 10.00-14.00.

23.10.2015

Etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa

  Presentasjonar frå etterutdanningskurset for lærarar og leiarar i vaksenopplæringapå Hotel Union Geiranger 19. - 21. oktober blir lagt ut fortløpande.

15.09.2015

Samarbeid mellom kommunen og NAV om introduksjonsordning

Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere.

27.11.2014

Q-20/2012 Rundskriv til introduksjonsloven

Dette rundskrivet Q-20/2012 erstatter rundskriv H-20/05, og det omfatter de lovendringene som har blitt vedtatt siden det forrige rundskrivet ble publisert

18.11.2014

Vurdering for læring Møre og Romsdal

  Fylkesmannen har oppsummert sluttrapportane for den nasjonale satsinga Vurdering for læring - pulje 4, frå deltakarane i Møre og Romsdal.

12.11.2014

Grunnskoleopplæring for vaksne, grunnleggande ferdigheiter og realkompetansevurdering

  Lysark frå samling i Molde 5. november 2014 er no lagt ut. Om lag 50 deltakarar frå 28 kommunar i Møre og Romsdal deltok på samlinga i Molde om grunnskoleopplæring for vaksne, grunnleggande dugleikar og realkompetansevurdering.Aktuelt

Aktivitetskalender vår 2019
(Sist oppdatert: 13.02.2019)

 

Temasider:

Eksamen og vurdering