Vaksenopplæring


10.10.2016

Kompetanseheving for ansatte som jobber med introduksjonsordningen

23. og 24. november 2016 - Kompetanseheving for ansatte som jobber med introduksjonsordningen


10.10.2016

Etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa i Møre og Romsdal

Presentasjonane frå etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa i Møre og Romsdal 31. oktober - 2. november 2016


13.07.2016

Endring i introduksjonsprogram

Revidert rundskriv til Introduksjonslova.


04.12.2015

Kompetanse for mangfold 2013 - 2017

Gjennom ei femårig satsing skal barnehagar og skolar få tilbod om å auke kompetansen på utfordringar som minoritetsspråklege barn, unge og vaksne møter i opplæringa. 


02.11.2015

Invitasjon til felles sensorsamling for sensorer på nivå B1-B2 muntlig.

Samlingen blir lagt til Molde 18. november klokka 10.00-14.00.


23.10.2015

Etterutdanningskurs for lærarar og leiarar i vaksenopplæringa

Hotell Union Geiranger 

Presentasjonar frå etterutdanningskurset for lærarar og leiarar i vaksenopplæringapå Hotel Union Geiranger 19. - 21. oktober blir lagt ut fortløpande.


15.09.2015

Samarbeid mellom kommunen og NAV om introduksjonsordning

Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere.


27.11.2014

Q-20/2012 Rundskriv til introduksjonsloven

IMDI

Dette rundskrivet Q-20/2012 erstatter rundskriv H-20/05, og det omfatter de lovendringene som har blitt vedtatt siden det forrige rundskrivet ble publisert


18.11.2014

Vurdering for læring Møre og Romsdal

Vurdering for læring Møre og Romsdal - Oppsummering av sluttrapportar pulje 4 

Fylkesmannen har oppsummert sluttrapportane for den nasjonale satsinga Vurdering for læring - pulje 4, frå deltakarane i Møre og Romsdal.


12.11.2014

Grunnskoleopplæring for vaksne, grunnleggande ferdigheiter og realkompetansevurdering

Vaksenopplæring 

Lysark frå samling i Molde 5. november 2014 er no lagt ut. Om lag 50 deltakarar frå 28 kommunar i Møre og Romsdal deltok på samlinga i Molde om grunnskoleopplæring for vaksne, grunnleggande dugleikar og realkompetansevurdering.


Aktuelt

Aktivitetskalender vår 2019
(Sist oppdatert: 13.02.2019)

 

Temasider:

Eksamen og vurdering