Benjaminprisen 2019

Foreslå din skole til Benjaminprisen 2019!

Tilhører du en skole som jobber aktivt mot rasistiske kommentarer og holdninger blant norske elever? Har dere god undervisning som utfordrer stereotypier og fordommer?
Jobber skolen systematisk for å skape likeverd og samhold?

Benjaminprisen deles ut hvert år til en skole som arbeider aktivt mot rasisme og diskriminering. Prisen består av et diplom, og kunnskapsdepartementet har satt prispengene til 250.000 kroner. Prisen overrekkes av kunnskapsministeren i januar 2020.

Ved å foreslå din skole hjelper du oss med å løfte frem godt arbeid mot rasisme og diskriminering. Gå inn på benjaminprisen.no for å komme med ditt forslag. Her kan du også lese mer om prisen, kriteriene for tildelingen og tidligere vinnerskoler.

Det er Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, HL-senteret, som administrerer prisen. Se våre hjemmesider for mer informasjon.


Forslagsfrist: 1. oktober.