Telefon for barn og unge

Fylkesmannen ønskjer å ha direkte kontakt med barn og unge i barnevernet i tilsynsarbeidet.

 

Barn i barnevernet kan ta direkte kontakt med barnevernsgruppa hos Fylkesmannen på telefonnr: 47 69 05 00. Telefonen er betjent i arbeidstida mellom kl. 08:00 - 15:30.

Til dette nr. kan barn både sende SMS eller ringe. Vi vil ringe tilbake om nokon tek kontakt utenfor arbeidstida.