Nye spennande vidareutdanningar i barnevernet

Frå hausten 2018 kan du velje mellom fem ulike vidareutdanningar innan barnevern som du kan søkje om tilskudd til

Dei fem utdanningane er

-          Juss i barnevernfagleg arbeid  (Oslo og Stavanger)

-          Relasjonskompetanse og samarbeid med barn og familiar (Oslo)

-          Vurderingar av barns beste (Oslo og Bergen)

-          Barnevern i minoritetsperspektiv (Oslo og Porsgrunn)

-          Barnevernfagleg rettleiing (Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø)

-          Barnevernleiing (Trondheim)

 

Kunngjering av søknadsfrist finn du på Bufdir sine heimesider i mars, og fristen for å søkje tilskudd til utdanning er 22. mai 2018