Tilsyn i barneverninstitusjonar

Fylkesmannen sin årsrapport om tilsyn på barneverninstitusjonar

Fylkesmannen fører tilsyn med alle barnevernsinstitusjonar og utarbeider ein årleg rapport til Barne- ungdoms og familiedirektoratet om dette arbeidet. I årsrapporten for 2017 har Fylkesmannen oppsummert både fakta frå tilsynet og ein del av dei utfordringane ein ser i institusjonane.

Kontaktpersonar

Dokument