Fagdag akuttberedskap i barnevernet

Den 11. september 2018 – Hotell Alexandra - Molde

Fylkesmannen ønskjer å vera ein aktiv pådrivar for å sikre at alle kommunar i Møre og Romsdal får etablert akuttberedskap i barnevernet i 2018. På fagdagen vil kommunane få høve til å utveksle erfaringar frå dette arbeidet så langt og Kari Elisabeth Fjærli, leiar for Barnevernvakten Romerike- Øst politidistrikt vil ha eit fagleg innleiing om temaet. Program for fagdagen kjem etterkvart!