Bruk av private aktørar i barnevernet

Barn i lag med bestemor
Barn i lag med bestemor (Foto: Oskar Andersen / Sogn og Fjordane)

Barne- og likestillingsdepartementet har nå avklara korleis kommunane kan nytte private aktørar på barnevernfeltet på ein lovleg måte.

Brev frå Barne- og likestillingsdepartementet finn de i margen til høgre.