Ny brukarhandbok om BPA

Det har kome ei ny brukarhandbok om brukarstyrt personleg assistanse frå Helsedirektoratet.

Hovudmålet med opplæringshandboka er å skildre dei praktiske sidene ved det å vere arbeidsleiar, til dømes oppgåver og ansvar som ein ventar at han/ho skal ta hand om.

I tillegg gir boka informasjon og veiledning om forholdet til andre sentrale aktørar/ roller i ei BPA-ordning, særleg forholdet til arbeidsgivar, assistentar, kommunen, osb.

Handboka kan vere eit godt hjelpemiddel både for nye og meir erfarne arbeidsleiarar.

Snarveg til brukarhandboka; sjå margen til høgre.