Forventningsbrev til kommunene

Fylkesmannens forventningsbrev om kommunereforma er no sendt ut til kommunane. Brevet finn du her.

Brevet innehelder dei forventningar sentrale myndigheter har til kommunenes gjennomføring av reforma, og den lokale framdriftsplana som Fylkesmannen har for dette arbeidet i Møre og Romsdal.  Kommunane skal gjennomføre lokale prosesser i tilknyting til reforma, og heile prosessen skal være ferdig innan sommaren 2016.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har etablert ei styringsgruppe som har det overordna ansvar for prosjektet. Styringsgruppa blir leia av fylkesmann Lodve Solholm. Assisterande fylkesmann Rigmor Brøste er prosjektansvarleg, og Vigdis Rotlid Vestad er nytilsett prosektleiar.
Ho tiltrer jobben 20.10.2014.  Hos Fylkesmannen er det etablert et team som skal jobbe med kommunereformen. I tillegg er det samarbeid med KS, som også deltar i både prosjektgruppa og Tenketanken.

Under relaterte dokument til høgre på sida finn du forventingsbrevet til kommunane, og mal for anbefalt innhald i politisk sak om kommunereformen.