Dialogmøte med Smøla

Fylkesmann Lodve Solholm håper kommunebesøket til Smøla vil danne grunnlag for en enda bedre dialog med kommunen.

Fylkesmannen sitter igjen med eit inntrykk av Smøla som ein god og veldrevet kommune etter å ha møtt kommunens politiske og administrative ledelse.
-Fylkesmannen har et inntrykk av at Smøla kommune gjør en grundig og systematisk innsats knyttet til de samfunnsoppgavene og utfordringene som kommunen står ovenfor, sa Solholm ved avslutningen av møtet.

Ungdomsrådet
Som på de andre kommunebesøkene hadde ungdommen fått en sentral plass under møtet. Eldbjørg Lervik Olsen og Åse Kristin Bjørneraas Hopen fra ungdomsrådet beskrev Smøla som en inkluderende og god oppvekstkommune - men med utfordringer, særlig når det gjhelder kollektivtilbud. Når det gjelder skole så dropper ungdom fra Smøla i liten grad ut av videregående skole, og de er godt forberedt på hybellivet. 

Ikke som forventet
En rekke tema be berørt ipå det fem timer lange møtet mellom fylkesmann og kommune. Ordfører Roger Osen la ikke skjul på at de var spent på møtet med fylkesmann Solholm og hans stab.
-Utbyttet ble ikke slik vi hadde tenkt. det ble bedre, sa Osen ved avsluttningen av møtet.