Kommunereformen

Kommunereformen har gitt færre kommuner, og fra 2020 er det 356 kommuner i Norge.

2020 er det første året for 47 nye kommuner som følge av kommunereformen.

Fylkesmennene skal i 2020 vurdere kompensasjon til kommuner som slår seg sammen og får et tap på grunn av utilsiktede virkninger i inntektssystemet. Fylkesmannen skal også, ved behov, bidra med faglig støtte til de nye kommunene.