Rapport frå tilsyn med Odda kommune

Vi undersøkte om kommunen ved systematisk styring og leiing har lagt til rette for og følgjer med på at personar med utviklingshemming, 18 år og eldre som bur i eigen bustad, får forsvarlege helse- og omsorgstenester.

Tilsynet avdekte ikkje brot på krav i lov og forskrift innanfor det kontrollerte området.

Sjå tilsynsrapport under fana "Dokument".

Dato:
10. april - 11. april
Stad:
Odda kommune
Ansvarleg:
Helse- og sosialavdelinga