Hordaland fylkeskommune. Vidaregåande opplæring for vaksne

Fylkesmannen har ført tilsyn med Hordaland fylkeskommune og vaksenopplæringssenteret ved Sotra vidaregåande skule. Tema var vidaregåande opplæring for vaksne. Fylkesmannen fann brot på opplæringslova.

Dato:
19. mars - 14. mai
Stad:
Hordaland fylkeskommune. Sotra vidaregåande skule
Ansvarleg:
Utdanningsavdelinga

Kontaktpersonar