Granvin herad. Rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring

Fylkesmannen har ført tilsyn med Granvin herad, Granvin barne- og ungdomsskule. Tema var opplæringslova § 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Fylkesmannen fann ikkje brot på opplæringslova.

Dato:
18. september - 21. november
Stad:
Granvin herad
Ansvarleg:
Utdanningsavdelinga

Kontaktpersonar

Dokument