Hopp til innhald

Tilsyn - 2017

Fylkesmannen fører tilsyn med at ulike offentlege og private verksemder innfrir dei krava som er sette til dei i lovverket.

Rapportar etter tilsyn med verksemder med løyve etter forureiningslova finn du på Norske utslipp.

Hos Helsetilsynet finn du alle rapportar etter tilsyn med barnevern, sosial- og helsetenestene i Hordaland.

Vis for år:

Tilsyn
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
april 2017
03. apr - 05. apr 14 Helse- og sosialavdelinga 2017 - Tilsyn med Helse Fonna HF, Klinikk psykisk helsevern, Haugaland DPS allmennpsykiatrisk poliklinikk Haugaland DPS
mars 2017
27. mar - 29. mar 13 Helse- og sosialavdelinga 2017 - Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Divisjon psykisk helsevern, Bjørgvin DPS Tertnes allmennpsykiatriske poliklinikk Bjørgvin DPS
februar 2017
01. feb - 13. feb 5 - 7 Utdanningsavdelinga Kvinnherad kommune. Rett til gratis grunnskuleopplæring Kvinnherad kommune. Rosendal ungdomsskule. Husnes ungdomsskule
Tilsyn
Dato Arrangement
03. apr - 05. apr 2017 - Tilsyn med Helse Fonna HF, Klinikk psykisk helsevern, Haugaland DPS allmennpsykiatrisk poliklinikk
27. mar - 29. mar 2017 - Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Divisjon psykisk helsevern, Bjørgvin DPS Tertnes allmennpsykiatriske poliklinikk
01. feb - 13. feb Kvinnherad kommune. Rett til gratis grunnskuleopplæring