Fylkesmannen fører tilsyn med at ulike offentlege og private verksemder innfrir dei krava som er sette til dei i lovverket.

Rapportar etter tilsyn med verksemder med løyve etter forureiningslova finn du på Norske utslipp.

Hos Helsetilsynet finn du alle rapportar etter tilsyn med barnevern, sosial- og helsetenestene i Hordaland.

Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
desember 2017
07. des - 08. des 49 Helse- og sosialavdelinga Rapport frå tilsyn med Kvinnherad kommune, legevaktordning Kvinnherad kommune
november 2017
29. nov - 01. des 48 Helse- og sosialavdelinga Rapport tilsyn Lindås kommune, Nordhordland legevakt Lindås kommune
27. nov - 29. nov 48 Helse- og sosialavdelinga Rapport frå tilsyn med Samnanger kommune - rettstryggleik ved bruk av tvang og makt overfor personar med utviklingshemming 2017 Samnanger kommune
06. nov - 08. nov 45 Helse- og sosialavdelinga Rapport frå tilsyn med Fjell kommune Fjell kommune
oktober 2017
24. okt - 26. okt 43 Helse- og sosialavdelinga Rapport frå tilsyn med Lindås kommune Lindås kommune
17. okt - 19. okt 42 Helse- og sosialavdelinga Rappot frå tilsyn med Bømlo kommune Bømlo kommune
16. okt - 15. des 42 - 50 Utdanningsavdelinga Hordaland fylkeskommune sitt ansvar for godkjenning, oppfølging og rettleiing av lærebedrifter. Hordaland fylkeskommune
09. okt - 11. okt 41 Helse- og sosialavdelinga Rapport frå tilsyn med Odda kommune Odda kommune
september 2017
27. sep - 14. nov 39 - 46 Utdanningsavdelinga Sveio kommune. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skulebasert vurdering Sveio kommune. Sveio skule
19. sep - 21. sep 38 Helse- og sosialavd 2017 - Tilsyn Voss kommune Voss
Dato Arrangement
desember 2017
07. des - 08. des Rapport frå tilsyn med Kvinnherad kommune, legevaktordning
november 2017
29. nov - 01. des Rapport tilsyn Lindås kommune, Nordhordland legevakt
27. nov - 29. nov Rapport frå tilsyn med Samnanger kommune - rettstryggleik ved bruk av tvang og makt overfor personar med utviklingshemming 2017
06. nov - 08. nov Rapport frå tilsyn med Fjell kommune
oktober 2017
24. okt - 26. okt Rapport frå tilsyn med Lindås kommune
17. okt - 19. okt Rappot frå tilsyn med Bømlo kommune
16. okt - 15. des Hordaland fylkeskommune sitt ansvar for godkjenning, oppfølging og rettleiing av lærebedrifter.
09. okt - 11. okt Rapport frå tilsyn med Odda kommune
september 2017
27. sep - 14. nov Sveio kommune. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skulebasert vurdering
19. sep - 21. sep 2017 - Tilsyn Voss kommune