Hopp til innhald

Tilsyn - 2017

Fylkesmannen fører tilsyn med at ulike offentlege og private verksemder innfrir dei krava som er sette til dei i lovverket.

Rapportar etter tilsyn med verksemder med løyve etter forureiningslova finn du på Norske utslipp.

Hos Helsetilsynet finn du alle rapportar etter tilsyn med barnevern, sosial- og helsetenestene i Hordaland.

Vis for år:

Tilsyn
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
juni 2017
21. jun - 22. jun 25 Helse- og sosialavdelinga Tilsyn med Masfjorden kommune Masfjorden kommune
mai 2017
29. mai - 01. jun 22 Helse- og sosialavdelinga Tilsyn med Nav Sund kommune Sund kommune
april 2017
25. apr - 26. apr 17 Helse- og sosialavdelinga Tilsyn med Lindås kommune Lindås kommune
03. apr - 05. apr 14 Helse- og sosialavdelinga Tilsyn med Helse Fonna HF, Klinikk psykisk helsevern, Haugaland DPS allmennpsykiatrisk poliklinikk Haugaland DPS
mars 2017
31. mar - 24. mai 13 - 21 Utdanningsavdelinga Fedje kommune. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skulebasert vurdering Fedje kommune. Fedje skule
27. mar - 29. mar 13 Helse- og sosialavdelinga Tilsyn med Helse Bergen HF, Divisjon psykisk helsevern, Bjørgvin DPS Tertnes allmennpsykiatriske poliklinikk Bjørgvin DPS
01. mar 9 Fylkesmannen i Hordaland, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Rogaland Tilsyn med psykisk helsevern i Helse Vest Helseføretaka på Vestlandet
februar 2017
01. feb - 09. jun 5 - 23 Utdanningsavdelinga Fjell kommune. Rett til gratis grunnskuleopplæring Fjell kommune. Fjell ungdomsskule og Tranevågen ungdomsskule
01. feb - 13. feb 5 - 7 Utdanningsavdelinga Kvinnherad kommune. Rett til gratis grunnskuleopplæring Kvinnherad kommune. Rosendal ungdomsskule. Husnes ungdomsskule
januar 2017
23. jan - 10. jun 4 - 23 Utdanningsavdelinga Modalen kommune. Forvaltningskompetanse Modalen kommune. Mo skule
Tilsyn
Dato Arrangement
21. jun - 22. jun Tilsyn med Masfjorden kommune
29. mai - 01. jun Tilsyn med Nav Sund kommune
25. apr - 26. apr Tilsyn med Lindås kommune
03. apr - 05. apr Tilsyn med Helse Fonna HF, Klinikk psykisk helsevern, Haugaland DPS allmennpsykiatrisk poliklinikk
31. mar - 24. mai Fedje kommune. Skulens arbeid med elevane sitt utbytte av opplæringa og skulebasert vurdering
27. mar - 29. mar Tilsyn med Helse Bergen HF, Divisjon psykisk helsevern, Bjørgvin DPS Tertnes allmennpsykiatriske poliklinikk
01. mar Tilsyn med psykisk helsevern i Helse Vest
01. feb - 09. jun Fjell kommune. Rett til gratis grunnskuleopplæring
01. feb - 13. feb Kvinnherad kommune. Rett til gratis grunnskuleopplæring
23. jan - 10. jun Modalen kommune. Forvaltningskompetanse