Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontoret

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lyst ut sitt tilskot for 2018 til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora.

Lenkje til søknadsskjema og til meir informasjon finn de på www.nav.no, klikk her:

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Tilskudd+gjennom+NAV/Tilskudd+til+kommuner+og+NAV-kontor

Tilskot til oppfølgingstenester i bustad og til arbeid mot barnefattigdom

Arbeids- og velferdsdirektoratet har også lyst ut sitt tilskot for 2018 til oppfølgingstenester i bustad og til arbeid mot barnefattigdom, med søknadsfrist 1. februar 2018. Det er berre dei tiltaka som allereie er inne i tilskotsordninga, og som ikkje har brukt opp tilskotsperioden, som kan søkje på desse to tilskotsordningane. Søknadsskjema og meir informasjon finn de på www.nav.no, sjå lenkja over.

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet har utlyst midlar for 2018 frå Nasjonal tilskotsordning mot barnefattigdom. Søknadsfristen er fredag 8. desember. Utlysinga finn de på direktoratets nettsider:  https://www.bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_mot_barnefattigdom___Utlysning_for_2018/

Søknadsfrist:
01.02.2018 23:59:00
Målgruppe:
Den kommunale delen av Nav-kontora
Ansvarleg:
Arbeids- og velferdsdirektortatet/Fylkesmannen
Kven kan søkje:
Nav-kontora