Tilskot

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
2018.08.31 31.08.18 Tilskot til ekstraordinære tiltak knytt til skrantesjuke (CWD) i Nordfjella Beite- og sankelag i Hordaland
2018.09.15 15.09.18 Tilskot til psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene 2018 Menneske i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utvikla, problem knytt til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vald og traume. Barn og unge som har vore utsette for vald og overgrep/traume og/eller som treng oppfølging for å gjennomføre skule og opplæring.
Søknadsfrist Tittel
2018.08.31 31.08.18 Tilskot til ekstraordinære tiltak knytt til skrantesjuke (CWD) i Nordfjella
2018.09.15 15.09.18 Tilskot til psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene 2018