Her samlar vi tilskotsordningar der Fylkesmannen har ei rolle i saksbehandlinga.

I tillegg finst mange tilskotsordningar der vi ikkje er involverte i saksbehandlinga. Desse kan vi ikkje gi komplett oversikt over, men det hender at vi omtalar dei som nyhende på nettstaden. Følg med på nettsidene til direktorata for ulike fagområde for å sjå alle deira tilskot: Helsedirektoratet: TilskuddLandbruksdirektoratet: TilskuddMiljødirektoratet: Elektronisk søknadssenterUtdanningsdirektoratet: Tilskudd og prosjektmidler.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora Nav-kontora
10. feb 10. feb Tilskot til psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene for 2019 Kommunar
Søknadsfrist Tittel
01. feb 01. feb Tilskot til utvikling av sosiale tenester i Nav-kontora
10. feb 10. feb Tilskot til psykologar i dei kommunale helse- og omsorgstenestene for 2019