Tilskot

Her samlar vi tilskotsordningar der Fylkesmannen har ei rolle i saksbehandlinga.

I tillegg finst mange tilskotsordningar der vi ikkje er involverte i saksbehandlinga. Desse kan vi ikkje gi komplett oversikt over, men det hender at vi omtalar dei som nyhende på nettstaden. Følg med på nettsidene til direktorata for ulike fagområde for å sjå alle deira tilskot: Helsedirektoratet: TilskuddLandbruksdirektoratet: TilskuddMiljødirektoratet: Elektronisk søknadssenterUtdanningsdirektoratet: Tilskudd og prosjektmidler.

Søknadsfrist Tittel Målgruppe
20. okt 20. okt Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane Pasientar og brukarar med nedsett funksjons- og meistringsevne som kan ha nytte av habilitering og rehabilitering. Tilbodet må samsvare med breidda i behov for sosial, psykososial og medisinske habilitering og rehabilitering.
Søknadsfrist Tittel
20. okt 20. okt Tilskot til styrking av habilitering og rehabilitering i kommunane