Kontakt oss(2)

Vi oppmodar til at du kontaktar oss ved hjelp av skjemaløysinga Melding til Fylkesmannen. Løysinga krev innlogging ved hjelp av ID-porten og gjer at du kan sende meldingar og dokument til oss på ein sikker måte.

Dersom du sender inn dokument på vegne av verksemd eller organisasjon kan du nytte eigeskjema for dette.

 
Telefon: 55 57 20 00
Telefaks: 55 57 28 51
Besøksadresse: Statens hus, Kaigaten 9 (inngang Vincens Lunges plass/mot Nonnesetergaten)
Postadresse: Postboks 7310, 5020 Bergen
Org.nr.: 974760665

I dei fleste tilfelle er det ikkje naudsynt for deg å sende dokument til oss i papirform. Du kan trygt sende alle typar førespurnadar via Melding til Fylkesmannen.  

Klikk her for å lese meir