Kurs i MiS-kartlegging med NiN.

Kurs i MiS-kartlegging med NiN. Kurset er for prosjektplanleggere, rådgivere og sertifikatholdere.

Skogbrukets metode for registrering av livsmiljøer i skog, Miljøregistrering i skog (MiS), er blitt revidert. I den forbindelse er ny metodikk og nye veiledere utviklet. Dette kurset i regi av Landbruksdirektoratet, er beregnet på alle som skal planlegge, gi råd eller forvalte i henhold til MiS-kartlegging.

Samtidig med at MiS er revidert, er NiN integrert som en del av metodikken. NiN (Natur i Norge) er utviklet for å kartlegge all natur i Norge på en mest mulig objektiv, verdinøytral og etterprøvbar metode. Alle prosjekter for miljøregistrering i skog med oppstart etter juni 2017, skal bruke revidert MiS-metodikk.

Informasjon

Dato: 11.04.2018

Varighet: 7.5 timer

Kurssted: Park Inn by Radisson Oslo Airport

Kurskategori: Skogbruksplan

Pris: 1 000,-

Påmelding her.

Kontaktpersonar