Søknadsfrist Investeringsmidlar i beiteområde - 15. mars 2018

Fylkesmannen informerer med dette om at frist for søknadar om investeringsmidlar i beiteområde vert sett til 15. mars 2018.

Ramma for midlane er ikkje kjend enno og vi kjem attende til dette og meir informasjon kring vilkåra mm.

Kontaktpersonar