Godt gjennomført storfeprosjekt i Hordaland

Ved årsskiftet vart Storfeprosjektet 2016-2017 i Hordaland avslutta. Målet har vore å oppretthalda kjøt- og mjølkeproduksjon i Hordaland.

Prosjektet har hatt god drift og tilfredsstillande resultat. Sjå sluttrapport i vedlegg.

Kontaktpersonar

Dokument