Samarbeidskonferanse - Framtidas arbeidsliv

Dato:
6. mars - 7. mars
Stad:
Solstrand
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Hordaland
Målgruppe:
Tillitsvalde og leiarar i statlege verksemder
Påmeldingsfrist:
20.02.2018 21:00:00

Gjennom tariffavsette midlar arrangerer nettverksgruppa for Vestlandet konferanse med tema «Framtida arbeidsliv», der vi har fokus på nytt lovverk og forhandlingssystem i staten, digitalisering samt leiing og HR i det nye arbeidslivet.  

Invitasjon ligg som vedlegg. Alle verksemder må sende inn samla påmelding, i prioritert rekkefølge. Det er ein føresetnad at både tillitsvalde og arbeidsgivarrepresentantar er påmelde.

Velkomen til konferanse!

Det er inga kursavgift, og overnatting, middag og lunsj er dekka. Verksemdene må sjølve dekke reisekostnadar. Påmeldinga er bindande, og vi ber om at kontaktperson i verksemda sender inn påmelding med prioritet.

Dersom det vert fleire påmelde enn vi  har plasser, vil nettverksgruppa fordele plassane. Alle som har sendt påmelding vil får melding om dei har fått plass eller ikkje når påmeldingsfristen er ute. 

Påmeldingsfristen er 20. februar 

Program samarbeidskonferansen 2018

Programmet kan bli justert

6. og 7. mars – Konferansier - Finn Tokvam

Program 6. mars

 

11.15-12.15 • Lunsj

12.15 • Velkomen

Finn Tokvam

12.20 • Opning

Lars Sponheim

12.40 • Staten som arbeidsgjevar i ei ny tid

Gisle Norheim, Personaldirektør i Staten

- Statens arbeidsgjevarråd,
- forhandlingssystem i Staten og
- ny lov om Statsansatte

Innlagt pause

13.45 • Pause

14.00 • Paneldebatt:

Nytt løns- og forhandlingssystem i Staten - Kva er partane sine visjonar for framtida?

Hovudsamanslutningane held innlegg og deltek i debatt.

Gisle Norheim (KMD)
Representantar frå organisasjonane: Anders Kvam- leiar Akademikerne Stat, Pål Arnesen - leiar YS Stat, Randi Stensaker - LO Stat, Petter Aaslestad UNIO Stat.

15.15 • Pause

15.30 - 17.00 • Å leie på avstand - utfordringar og moglegheiter - i et HR perspektiv

Innlagt pause

Manuela Ramin Osmundsen - HR-sjef Miljødirektoratet

17.00 • Kort avslutning og praktisk info

Finn Tokvam

19.30 • Apertif - underhaldning før/under middag

Musikalsk innslag frå elevar ved Kongshaug musikkgymnas, piano og song. 

Middag kl. 2000. 

 

Program 7. mars

 

09.00 • Opning av dag 2

Finn Tokvam

09.05 • Digitalisering og robotisering - Kva betyr automatisering av dagens jobbar for oss?

Torgeir Waterhouse - IKT Norge

10.15 • Pause

10.30 • Korleis lukkast med teknologi- og digitaliseringsleiing

Marianne Andreassen - Adm. Dir. i Lånekassen.

11.45 • Pause

11.50 • Avslutning

Nettverksgruppa
Finn Tokvam

12.15 • Lunsj

Dato:
6. mars - 7. mars
Stad:
Solstrand
Ansvarleg:
Fylkesmannen i Hordaland
Målgruppe:
Tillitsvalde og leiarar i statlege verksemder
Påmeldingsfrist:
20.02.2018 21:00:00

Kontaktpersonar