Saksbehandlarkurs for kommunale pleie- og omsorgstenester

Dato:
14. desember 10:00 - 15:00
Stad:
Statens hus i Bergen, 11. etasje
Ansvarleg:
Helse- og sosialavdelinga
Målgruppe:
Kommunale saksbehandlarar, altså dei som fører vedtak i pennen og dei som som skriv kommunen si vurdering i klagesaker
Påmeldingsfrist:
01.12.2017 15:55:00

Kurset vert halde på eit grunnleggjande nivå. Nye og uerfarne saksbehandlarar vil ha mest utbyte av å delta.

Program for saksbehandlarkurset 14. desember 2017

09.45 - 10.00 Registrering Kaffi/te
10.00 - 10.10 Velkomen
10.10 - 10.40 Utgreiing av behov
Reidun Våge Danielsen, jurist
10.40 - 10.50 Pause
10.50 - 11.50 Utforming og grunngjeving av einskiltvedtak. Tildeling av tenester, og tenester i ventetida dersom vedtaket ikkje kan effektuerast med det same
Birthe Lill Christiansen, jurist
11.50 - 12.00 Spørsmål og kommentarar
12.00 - 12.45 Lunsj

12.45 - 13.45

Pårørandestøtte blant anna i form av:

  1. opplæring og rettleiing
  2. avlastingstiltak
  3. omsorgsstønad

Personleg assistanse, herunder praktisk bistand/heimehjelp, støttekontakt og brukarstyrt personleg assistanse

Individuell plan og koordinator
Tor Gunnar Turøy, sosionom

13.45 - 13.55 Pause
13.55 - 14.40 Evaluering, omgjering, og eventuelle endringar av vedtak i vedtaksperioden  -  Behandling av klagar på einskiltvedtak
Reidun Våge Danielsen, jurist
14.40 - 15.00 Oppsummering og evaluering av dagen
15.00 Vel heim

Det er ikkje deltakaravgift. Vi serverer enkel lunsj.

Vi har plass til 40 deltakarar.

Påmeldingsliste

FornamnEtternamnStillingArbeidsstad
Tor GunnarTurøySeniorrådgjevarFylkesmannen i Hordaland
Reidun VågeDanielsenseniorrådgjevarFylkesmannen i Hordaland
Birthe LillChristiansenseniorrådgiverFylkesmannen i Hordaland
Isabell Kopperud Botnevikvernepleier/saksbehandlerHelseservicekontoret
AnjaHelbigLeder psykisk helse og rusPsykisk helse
TinaOlsenKoordinator sosiale tenester born og ungeBarne og familie tenesta
Gro MaritaVåge TullochSosiale tenesterBarne- og familietenesta
Eva BildøyKronheimSakshandsamar/vernepleiarPleie- og omsorgstenesta
Christine SolheimFjellandavdelingsleiarheimetjeneste sør
Sølvi SangoltFørdeSakshandsamar\ sjukepleiar Eining for pleie- og omsorg
MargunnLægreidPleie og omsorgsleiarEidfjord Bygdaheim
NadineGutte-PreussePleie- og omsorgssjefFedje sykehjem
Modgunn TrovågVikAvdelingsleiarGartnertunet
Iren Mari HamborgEiningsleiarHeimebasert eining
HildeBakkebøEiningsleiarBu- og habilitering Nord
Ellen SchwenkeEiningsleiarBu- og habilitering Sør
RitaArnebergAvdelingsleiarBu- og habilitering Nord
Anne Elin Eik AvdelingsleiarBu- og habilitering Sør
ValborgSjøwallAvdelingsleiarBu- og habilitering Nord
PiretJuurmannAvdelingsleiarBu- og habiltering Sør
Anne Gro RøsslandAvdelingsleiarBu- og habilitering Nord
Bente KariVasslidAvdelingsleiarBu- og habilitering Sør
LailaFenneSosialleiarEidfjord kommune
Lillian KongestølVikAvdelingslederHavnahuset bu og servicesenter
ReidunStautlandKonsulentTenestekontoret
Anna IrenStavlandDemenskoordinatorTenestekontoret
ReidunSortlandKreftkoordinator/konsulentTenestekontoret
Elin SteinsbøFylkesnesrehabiliteringskoordinator/sakshandssamartenestekontoret
Tove IrenVedåRådgjevarTildelingskontoret
Laila KristinBrekkhusSjukepleierTildelingskontoret
TrudeDaleVernepleier, fagleg ansvarlegTildelingskontoret
Grete KariLjonesAvdelingssjukepleiarPleie-og Omsorg
Åshild Erstad Hagen Fagkonsulent / Vernepleier Tiltak funksjonshemmede
IngebjørgBørnes Avdelingsleder i boligTiltak funksjonshemmede
Liv RandiEideKonsulent/sakshandsamar.
LailaHovlandGruppeleiarHeimetenester nord
LineSoltveitAvdelingsleiarHelsetenester Nord
Dato:
14. desember 10:00 - 15:00
Stad:
Statens hus i Bergen, 11. etasje
Ansvarleg:
Helse- og sosialavdelinga
Målgruppe:
Kommunale saksbehandlarar, altså dei som fører vedtak i pennen og dei som som skriv kommunen si vurdering i klagesaker
Påmeldingsfrist:
01.12.2017 15:55:00

Kontaktpersonar

Viktig om påmelding

Du må fylle ut alle obligatoriske felt i skjemaet for å få sendt påmeldinga di. Om du har gløymt eit obligatorisk felt, viser sida ei feilmelding over skjemaet når du forsøker å sende påmelding. Der kan du sjå kva felt det gjeld.

Når påmeldinga er registrert, får du ei automatisk kvittering på e-post med opplysningane du gav. Vil du melde deg av eller endre noko i påmeldinga, må du sende e-post til kontaktperson for arrangementet.