Grunnkurs rus - ungdom, rus og vald

Grunnkurs rus 2018. Årets tema er ungdomstid, vald og nye rusmiddel.

 

KURSET ER FULLTEIKNA!

Konferansen kan du også følgje via strømming. Det vil bli opptak fra 08.59-11.04, så 11.25-13.04 og 13.25-16.26.

Lenkje til strømming finn du her:

https://echo360.org.uk/section/3a7b52ea-fb40-4a34-8fc7-bbb38aba8788/home

Dato:
15. mai 09:00 - 15:00
Stad:
Auditoriet, Høgskulen på Vestlandet, Bjørnsonsgate 45, Haugesund
Ansvarleg:
Korus Vest Stavanger i samarbeid med Fylkesmennene i Rogaland og Hordaland
Målgruppe:
Tilsette i kommunane i opptaksområdet til Helse Fonna som arbeider med menneske med rusproblematikk