Grunnkurs i økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving 28-29. august 2018

Dato:
28. august - 29. august
Stad:
Scandic Bergen City, Håkonsgaten, Bergen
Ansvarleg:
Fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Nytilsette sakshandsamarar i Nav/kommune
Påmeldingsfrist:
13.08.2018 12:00:00

Kurset rettar seg særleg mot nytilsette sakshandsamarar i Nav/kommunane i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Målgruppe

Målgruppa for kurset er nytilsette og tilsette i Nav-kontora i Hordaland og Sogn og Fjordane som treng grunnkompetanse innanfor økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving.

Det er ikkje naudsynt med forkunnskap om økonomisk rådgjeving eller gjeldsrådgjeving for å delta på grunnkurset. Grunnkurset skal gje deltakarane grunnleggjande kunnskaper om sakshandsaming, rolleforståing, metode og juridiske og økonomiske forhold så dei kan hjelpe personer/familiar i en vanskeleg økonomisk situasjon.

Program for kurset finn du til høgre under "Dokumenter". Spørsmål om sjølve kurset kan du rette til Inger-Helene Søgnen (Hordaland) eller Elisabeth Lund-Iversen (Sogn og Fjordane). Har du spørsmål om på- eller avmelding, tek du kontakt med Benthe Helen Sandtorv. Kontaktinformasjon finn du under "Kontaktpersonar".

Bakgrunn

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gjeve Fylkesmannen i oppdrag å hjelpe kommunane med å styrkje kompetansen innanfor økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving i Nav-kontora.

Økonomisk rådgjeving er ei av kjerneoppgåvene i Nav-kontoret, og spelar ei viktig rolle som eitt av fleire tiltak som kan bidrag til at den enkelte kan overvinne ein vanskeleg livssituasjon. Rådgjevingsplikta er heimla i sosialtenestelova paragraf 17 og i gjeldsordningslova paragraf 1-5.

Føremålet med grunnkurset er å sikre best mogeleg kvalitet på den økonomiske rådgjevinga og gjeldsrådgjevinga ved å auke kompetansen i Nav-kontora og hjå andre aktørar.

Det er stadig meir behov for å hjelpe brukarar med økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving og å styrkje kompetansen på dette fagområdet.

Førelesarar

Begge dagar: Daniel Bergamelli frå Fylkesmannen i Trøndelag og Inger-Helene Søgnen frå Fylkesmannen i Hordaland.

Deltakartal

Vi har satt ei grense på 60 deltakarar. Om det vert fleire påmeldte, vil vi ta direkte kontakt med dei aktuelle Nav-kontora for å få kabalen til å gå opp. Ved fleire påmeldte enn plassar, vert nytilsette i Nav-kontor prioritert.

Påmelding, hotellovernatting og kostnadar

Du melder deg på sjølv via skjemaet under innan måndag 13. august 2018 kl. 12.00. Påmeldinga er bindande. Kurset er gratis. Ønskjer du å melde deg av kurset, sender du e-post til Benthe Helen Sandtorv. Avmeldingsfristen er same frist som påmeldingsfristen: måndag 13. august 2018 kl. 12.00.

Om du ikkje møter til kurset, eller melder deg av kurset etter avmeldingsfristen, sender vi ut faktura på dei faktiske utgiftene vi har knytt til at du ikkje møter ("no-show-avgift"). Avgiften gjeld dagpakker (497 kroner per dag) og eventuelt overnatting (1 086 kroner per overnatting).

Vi oppmodar dei påmeldte til å nytte kollektivtransport til og frå kurset. For dei som vel å køyre, opplyser hotellet at Klostergarasjen er næraste parkeringsalternativ.

Er du deltakar frå Hordaland?

Utanbys deltakarar frå Hordaland med lang reiseveg, får dekt hotellopphald frå 28-29. august. Reisekostnadar og hotellovernatting utover dette dekkjer deltakarane sjølve. Ta kontakt med kontaktperson hjå Fylkesmannen i Hordaland for spørsmål.

Er du deltakar frå Sogn og Fjordane?

Deltakarar frå Sogn og Fjordane får dekt overnatting frå 27-29. august. Reisekostnadar dekkjer deltakarane sjølve. Ta kontakt med kontaktperson hjå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for spørsmål.

Påmeldingsliste

FornamnMellomnamnEtternamnArbeidsstad
Inger-HeleneSøgnenFylkesmannen i Hordaland
StenKorneliussenNAV Kvinnherad
CarinaJakobsenNAV Kvinnherad
HanneDaleNAV Kvinnherad
KristinTjelle Nav Kvinnherad
StineHolumNAV Tysnes
GreteKatharinaMichelsenNAV Osterøy
FrøydisMyrvangNav Askøy
Silje HjelmelandOlsenNAV Kvinnherad
Silje SaghaugTrælandNAV Åsane
ElisabethHaugenNAV Bømlo
Monica HovlandNAV Bømlo
Carina JakobsenNAV Kvinnherad
Carina HaugenNAV Laksevåg sosialtjeneste
VigdisLystrupNAV Laksevåg sosialtjeneste
ToveRomfogNAV Stord
AnlaugRyggSvensenNAV Stord
KathrineBjordalEideNAV Stord
SylviaElaineSeimNav Bergenhus sosialtjeneste
Stine Seljen Torheim NAV Fjaler
JosteinSaghaugKvinnherad
GabriellaDe BattistaKvammeNAV Åsane sosialtjeneste
Stian BjotveitNAV Bergenhus sosialtjeneste
Monica Mydland KleppeNAV Fana Sosialtjeneste
CarolineSkarstein NAV Førde
ArneOpsahl-EngenNAV-Kvam
AnjaBruvollNAV Bremanger
Gro MyklebustLeirvikNav Bremanger
AlitaBhullarNAV Laksevåg sosialtjeneste
Lin ThereseSolheimNAV Gloppen
Gunhild AaMyklebustNAV Fjell
LindyKristinAndersenNAV Gulen
MarijaKirjanovaNAV Fjell
SandraSebjørnsen-KazmierczakNAV Fjell
MarianneSårheimNAV Gloppen
Michael OlsenNAV Askvoll
KariLilletvedtKronstad DPS
MarianneWeckhorstZengNAV Flora
DanielBergamelliFylkesmannen i Trøndelag
ElisabethLund-IversenFylkesmannen i Sogn og Fjordane
AneAslaksenKronstad DPS
JoachimHollenbergNAV Bergenhus sosialtjeneste
ImeldaLastriMatondangNAV Fjell
ElinKristinBrordahlNav Årstad Sosialtjeneste
Anne Mette TurøyKronstad DPS
Turid KarinSveenBagneNAV Sveio
GunhildVoldsundNav Lindås
Anne KjerstiEriksteinNav Lindås
Mari Haugen JordalHelse Fonna, Valen sjukehus
RitaBirkeland-SleireNav Masfjorden
Linda Elvira RodeFølsvikNAV Sveio
JeanetteOlsethStrandenesNav Os
MarenSagerupNav Os
StineAksnesFjell kommune
Jan AtleJacobsenFjell
StephanieAntonsenNAV Laksevåg sosialtjeneste
monicaEngelsenOs Kommune Nav
IreneSolheimHaugetunNAV Laksevåg sosialtjeneste
Marita Soltveit Bertelsen Nav Laksevåg Sosialtjenste
IdunnRoksvågMoenNAV Sund
Saritha Elin HovlandAvdeling Rustenester/Fjell kommune
Gina-Elisabeth Lunde Avdeling rustenester/Fjell kommune
AneBørveSleireNav Ullensvang
KristineEliassenNAV Fana sosialtjeneste
Marie Skou Drange NAV Bømlo
KnutHorveiNav Austrheim
Marie-HeleneHollevik BrandsdalNAV Årdal
Dato:
28. august - 29. august
Stad:
Scandic Bergen City, Håkonsgaten, Bergen
Ansvarleg:
Fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane
Målgruppe:
Nytilsette sakshandsamarar i Nav/kommune
Påmeldingsfrist:
13.08.2018 12:00:00