Hopp til innhald

Kurs og konferansar

Vis for år:

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2017
01. sep 35 Fylkesmannen Første grupperettleiing for turnuslegar hausten 2017 Statens hus, Kaigt. 9, Bergen
05. sep 36 Fylkesmannen og Kvam herad Opplæring i pasient- og brukarrettslova kapittel 4A Kvam herad, Heradssalen
12. sep - 13. sep 37 Fylkesmennene i Hordaland og Sogn og Fjordane Vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving 12. - 13. september 2017 Scandic Bergen City, Håkonsgaten, Bergen
14. sep 37 Fylkesmannen i Hordaland, Landbruksavdelinga / Innovasjon Norge Gode prosessar - lønsam næring Bjørnefjorden Gjestetun, Os
26. sep 39 Helse- og sosialavdelinga Samarbeidsmøte 26. september om bruk av tvang og makt Statens hus, Kaigt. 9, Bergen
28. sep 39 Fylkesmannen Nettverkssamling kvalifiseringsprogrammet 28. september 2017 Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
29. sep 39 Fylkesmannen Økonomisk samarbeidsforum 29. september 2017 Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen
29. sep 39 Utdanningsavdelinga Fagkonferanse om barnehagesektoren 2017 Scandic City, Bergen
oktober 2017
02. okt 40 Fylkesmannen i Hordaland og Rogaland Regional jordvernkonferanse 2017 Scandic Maritim Hotell, Haugesund
03. okt 40 Fylkesmannen, KoRus Vest Bergen og Stavanger universitetssjukehus Opplæring i BrukerPlan Statens hus, Kaigt. 9, Bergen
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
01. sep Første grupperettleiing for turnuslegar hausten 2017
05. sep Opplæring i pasient- og brukarrettslova kapittel 4A
12. sep - 13. sep Vidaregåande kurs i økonomisk rådgjeving og gjeldsrådgjeving 12. - 13. september 2017
14. sep Gode prosessar - lønsam næring
26. sep Samarbeidsmøte 26. september om bruk av tvang og makt
28. sep Nettverkssamling kvalifiseringsprogrammet 28. september 2017
29. sep Økonomisk samarbeidsforum 29. september 2017
29. sep Fagkonferanse om barnehagesektoren 2017
02. okt Regional jordvernkonferanse 2017
03. okt Opplæring i BrukerPlan