Hopp til innhald

Kurs og konferansar

Vis for år:

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
november 2017
22. nov 47 Fylkesmannen Nettverkssamling kvalifiseringsprogrammet 22. november 2017 Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
22. nov - 23. nov 47 Utdanningsavdelinga Samling for kommunane - fagansvarlege/rådgjevarar i barnehagesektoren Grand Hotel Terminus
22. nov 47 Helse- og sosialavdelinga Seminar om endringar i psykisk helsevernlova 22. november 2017 Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
22. nov 47 Fylkesmannen i Hordaland og Kompetansesenter rus region vest Bergen (KoRus vest Bergen) Oppstartsmøte for læringsnettverk om ansvarleg alkoholhandtering Scandic Byparken, Bergen
23. nov - 24. nov 47 Rune Mikkelsen Fagsamling skogbruk 2017 Bjørnefjorden Gjestetun og utferd i Bergen og Os
28. nov 48 Fylkesmannen og Stord kommune Opplæring i pasient- og brukarrettslova kapittel 4A Kommunestyresalen, Stord
desember 2017
01. des 48 Fylkesmannen Økonomisk samarbeidsforum 1. desember 2017 Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen
06. des 49 Utdanningsavdelinga Samling for friskulane om elevane sitt psykososiale skulemiljø Scandic Ørnen
08. des 49 Fylkesmannen Andre grupperettleiing for turnuslegar hausten 2017 Statens hus, Kaigt. 9, Bergen
14. des 50 Fylkesmannen Kurs i rettleiing av turnuslegar Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
22. nov Nettverkssamling kvalifiseringsprogrammet 22. november 2017
22. nov - 23. nov Samling for kommunane - fagansvarlege/rådgjevarar i barnehagesektoren
22. nov Seminar om endringar i psykisk helsevernlova 22. november 2017
22. nov Oppstartsmøte for læringsnettverk om ansvarleg alkoholhandtering
23. nov - 24. nov Fagsamling skogbruk 2017
28. nov Opplæring i pasient- og brukarrettslova kapittel 4A
01. des Økonomisk samarbeidsforum 1. desember 2017
06. des Samling for friskulane om elevane sitt psykososiale skulemiljø
08. des Andre grupperettleiing for turnuslegar hausten 2017
14. des Kurs i rettleiing av turnuslegar