Hopp til innhald

Kurs og konferansar

Vis for år:

Kurs og konferansar
Dato Veke Arrangør Arrangement Stad
september 2017
26. sep 39 Helse- og sosialavdelinga Samarbeidsmøte 26. september om bruk av tvang og makt Statens hus, Kaigt. 9, Bergen
28. sep 39 Fylkesmannen Nettverkssamling kvalifiseringsprogrammet 28. september 2017 Statens hus, Kaigaten 9, Bergen
29. sep 39 Fylkesmannen Økonomisk samarbeidsforum 29. september 2017 Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen
29. sep 39 Utdanningsavdelinga Fagkonferanse om barnehagesektoren 2017 Scandic City, Bergen
oktober 2017
02. okt 40 Fylkesmannen i Hordaland og Rogaland Regional jordvernkonferanse 2017 Scandic Maritim Hotell, Haugesund
03. okt 40 Fylkesmannen, KoRus Vest Bergen og Stavanger universitetssjukehus Opplæring i BrukerPlan Statens hus, Kaigt. 9, Bergen
05. okt 40 Fylkesmannen Demensplan 2020 - frå plan til handling Scandic Ørnen Hotel, Lars Hilles gate 18, Bergen
24. okt 43 Utdanningsavdelinga Fylkesmannen inviterer til fagdag om standpunktvurdering for vidaregåande skular i fylket Grand Hotell Terminus
25. okt 43 Fylkesmannen Smitteverndagen 2017 Scandic Bergen City, Håkonsgt. 2, Bergen
27. okt 43 Helse- og sosialavdelinga Nasjonale faglege retningsliner for helsestasjons- og skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom Scandic Bergen City, Håkonsgt 9, Bergen
Kurs og konferansar
Dato Arrangement
26. sep Samarbeidsmøte 26. september om bruk av tvang og makt
28. sep Nettverkssamling kvalifiseringsprogrammet 28. september 2017
29. sep Økonomisk samarbeidsforum 29. september 2017
29. sep Fagkonferanse om barnehagesektoren 2017
02. okt Regional jordvernkonferanse 2017
03. okt Opplæring i BrukerPlan
05. okt Demensplan 2020 - frå plan til handling
24. okt Fylkesmannen inviterer til fagdag om standpunktvurdering for vidaregåande skular i fylket
25. okt Smitteverndagen 2017
27. okt Nasjonale faglege retningsliner for helsestasjons- og skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom