Presentasjonar frå Solstrandsamlinga

Kvart år møtast ordførarar, byråd, rådmenn, kommunaldirektørar, fylkeskommunal leiing, KS, regionråd og regionale statsetatsleiarar til ei lunsj-til-lunsj samling. Presentasjonane frå samlinga finn du her.

Som tidligare år er programmet laga rundt aktuelle saker for kommunar og regional stat.