Høyringar

Frist Veke Høyring
august 2018
20 aug 34 Vaksdal kommune søkjer om løyve etter forureiningslova for utslepp i Sædalselva
20 aug 34 Omlasting av avfall på Ågotnes
september 2018
15 sep 37 Endra søknad om etablering av avfallsanlegg ved Flesland
Frist Høyring
august 2018
20 aug Vaksdal kommune søkjer om løyve etter forureiningslova for utslepp i Sædalselva
20 aug Omlasting av avfall på Ågotnes
september 2018
15 sep Endra søknad om etablering av avfallsanlegg ved Flesland