Hopp til innhald

Nye reglar om tvang frå 1. september

Helsehjelp til pasient utan samtykkekompetanse - kapittel 4 a i pasient-
og brukarrettslova:

Reglar, vedtaksskjema og døme på vedtak om helsehjelp til pasient utan samtykkekompetanse

Martin Haugen
Tlf. 55 57 22 21

Gunhild Lauvsnes
Tlf. 55 57 22 20

Bruk av tvang mot personar med psykisk
utviklingshemming - kapittel 9 i helse- og omsorgstenestelova:

Reglar og vedtaksskjema for bruk av tvang mot
personar med psykisk utviklingshemming
 

Torill Vebenstad
Tlf. 55 57 22 43

Ørjan Moldestad
Tlf. 55 57 21 03

Tvang i psykisk helsevern:

Psykisk helsevernlova 

Inger Fosse
Tlf. 55 57 22 06

Martin Haugen
Tlf. 55 57 22 21