Val

Fylkesmannen rettleiar kommunane i planlegging og gjennomføring av val. Dette gjeld både ved stortings- og sametingsval og ved kommune- og fylkestingsval. Du finn meir informasjon om val på Kommunal- og moderniseringsdepartementets internettsider, sjå lenkjene til høgre.


12.08.2013

I dag startar førehandsstemminga

No startar den ordinære førehandsstemminga til stortings- og sametingsvalet. Veljarane kan stemme på førehand fram til og med fredag 6. september.