Trus- og livssynssamfunn

Fylkesmannen registrerer trus- og livssynssamfunn, behandlar krav om tilskot, godkjenner nye forstandarar og ser til at trus- og verksemda i livssynssamfunna er i samsvar med lover og forskrifter. Fylkesmannen er klageinstans for saker som gjeld kommunale tilskot til trus- og livssynssamfunn.

Den digitale løysinga "Trus- og livssynsamfunn" gir innsyn i opplysningar om livs- og trussamfunn som har søkt om statstilskot. 

Du får tilgang til den digitale løysinga ved å klikke på "Oversikt over trus- og livssynssamfunn" til høgre i skjermbiletet. Ved å klikke på det enkelte trussamfunnet får du tilgang til kontaktopplysningar, registreringsdato dersom det er registrert, namn på godkjende forstandarar, eventuell vigselsmynde, utbetalt statstilskot osv. Du får opp tilsvarande opplysningar ved å søkje på livssynssamfunna. Du kan også samanstille informasjon ved å bruke søkefelta.

Fristen for å setje fram krav om tilskot til trus- og livsssynssamfunn utanom Den norske kyrkja er 1. mars.  

Har du spørsmål om trus- og livssynssamfunn, kan du vende deg til Fylkesmannen i fylket der trussamfunnet er registrert.

Vis meir


23.01.2018

Krav om statstilskot til trus- og livssynssamfunn for 2018

Fylkesmannen handsamar krav om statstilskot frå registrerte og uregistrerte trus- og livssynssamfunn med hovudsete i Hordaland. Fristen er 1. mars.


19.01.2017

Krav om statstilskot til trus- og livssynssamfunn for 2017

Fylkesmannen handsamar krav om statstilskot frå registrerte og uregistrerte trus- og livssynssamfunn med hovudsete i Hordaland. Fristen er 1. mars.


29.11.2016

Statstilskot til trus- og livssynssamfunn i Hordaland i 2016

Det er utbetalt 6 973 800,- kroner i statstilskot til trus- og livssynssamfunn i Hordaland for 2016. Beløpet er fordelt på  14 775 medlemmar i 53 registrerte og 8 uregistrerte trussamfunn.


28.01.2016

Krav om statstilskot til trus- og livssynssamfunn for 2016

Fylkesmannen handsamar krav om statstilskot frå registrerte og uregistrerte trus- og livssynssamfunn med hovudsete i Hordaland. Fristen er 10. mars.


22.10.2015

Statstilskot til trus- og livssynssamfunn i Hordaland i 2015

Det er utbetalt 6 873 498,- kroner i tilskot for 2015 til trus- og livssynssamfunn i Hordaland. Beløpet er fordelt på  14 143 medlemmar. Dette er ein auke på heile 945 medlemmar frå i fjor.


05.02.2015

Tilskot til trus- og livssynssamfunn 2015

Frist for innsending av krav om statstilskot for 2015 er 13. mars 2015.

Frist for innsending av rekneskap og årsrapport for 2014 er 10. april 2015.


17.12.2014

Statstilskot til trus- og livssynssamfunn i Hordaland i 2014

Det er utbetalt 5 934 433,- kroner i tilskot for 2014 til trus- og livssynssamfunn i Hordaland. Beløpet er fordelt på 13 198 medlemmar. Dette er ein auke på 187 medlemmar frå i fjor.


03.02.2014

Tilskot til trus- og livssynssamfunn 2014

Frist for innsending av krav om statstilskot for 2014 er 10. mars 2014.
Frist for innsending av rekneskap og årsrapport for 2013 er 4. april 2014.


15.11.2013

Oversikt over statstilskot til trus- og livssynssamfunn i Hordaland

Det vart utbetalt 5 490 642,- kroner i tilskot for 2013 til tru- og livssynssamfunn i Hordaland. Beløpet er fordelt på 13 011 medlemmar.


08.02.2013

Tilskot til trus- og livssynssamfunn 2013

Frist for å sende inn krav om statlege og kommunale tilskot er 20. mars 2013.