Statsborgarseremoniar

Er du ny norsk statsborgar? Fylkesmannen inviterer alle nye statsborgarar som har fylt 12 år, til statsborgarseremoni. Målet med statsborgarseremonien er å ønskje nye statsborgarar velkomne og markere at nye medlemmer blir tekne opp i det norske fellesskapet. Seremonien er ein festdag, og du avgjer sjølv om du vil delta eller ikkje.


03.12.2012

Statsborgarseremoni for store og små

Søndag 2. desember vart det arrangert seremoni for nye norske statsborgarar i Håkonshallen. God deltaking og fin stemning prega arrangementet.