Separasjon og skilsmisse

Ektefellar som ikkje ønskjer å halde fram samlivet, kan søkje om separasjon. For å søkje om skilsmisse må du anten ha vore separert i eitt år, eller du og ektefellen din må ha budd frå kvarandre i minst to år og vere samde om at samlivet er brote. 

Du kan søkje om separasjon og skilsmisse via eit digitalt søknadsskjema. Klikk på knappen til høgre for å komme til tenesta. Der finn du også meir informasjon om separasjon og skilsmisse.

Vis meir


19.01.2017

Separasjon og skilsmisse i Hordaland i 2016

I 2016 gav Fylkesmannen i Hordaland 1076 separasjonsbevillingar og 845 skilsmissebevillingar. Dette er ein liten auke frå året før.


31.10.2016

Elektronisk søknadsskjema for skilsmisse

Ektepar som ønskjer å gå frå kvarandre, kan no søkje om skilsmisse gjennom eit elektronisk søknadsskjema.


10.02.2016

Separasjon og skilsmisse i Hordaland i 2015

I 2015 gav Fylkesmannen i Hordaland 868 skilsmissebevillingar og 1007 separasjonsbevillingar. Dette er ein liten auke frå året før. 


21.10.2015

Fylkesmannen forenklar prosessen for søknad om separasjon

Ektepar som ynskjer å gå ifrå kvarandre, kan no søke om separasjon via eit elektronisk søknadsskjema.


22.01.2013

Separasjon og skilsmisse - vanlege spørsmål og svar

Fylkesmannen får mange telefonar som gjeld søknad om separasjon og skilsmisse. Vi har no utarbeidd ei oversikt over vanlege spørsmål og svar.


22.01.2013

Lenke til skjema

Søknad om godkjenning av utanlandsk skilsmisse - nynorsk

Søknad om godkjenning av utenlandsk skilsmisse - bokmål

Application form: Approval of foreign divorce


18.01.2013

Søknad om fritak for plikta til å dokumentere skifte ved skilsmisse eller død

 

  


18.01.2013

Søknad om godkjenning av utanlandsk separasjon/skilsmisse