Vil du snakke med oss?

Fylkesmannen skal sjekke at barnevernet respekterer rettane til deg som er barn eller ungdom på institusjon. Ta kontakt med oss her!

  • Du kan sende oss ei melding på denne sida
  • Du kan ringe telefon 55 57 20 00 og spørje etter dei som jobbar med barnevern
  • Du kan sende e-post til fmhopostmottak@fylkesmannen.no
  • Du kan besøke oss i Kaigaten 9, rett bak Bystasjonen i Bergen

Kjem du på besøk, kan det vere lurt å avtale på førehand.

Ikkje skriv noko hemmeleg eller veldig personleg her