Rapport frå tilsyn med Fjell kommune

Ved tilsynet blei det ikkje avdekt lovbrot.

Vi undersøkte om kommunen ved si leiing og styring har lagt til rette for og følgjer med på at personar 18 år og eldre med samtidig rusmiddelproblematikk og psykisk liding får individuelt tilpassa, koordinerte og forsvarlege tenester.

Tilsynet er avslutta.

Dato:
6. november 08:00 - 8. november 16:00
Stad:
Fjell kommune
Ansvarleg:
Helse- og sosialavdelinga

Kontaktpersonar