Tilsyn med Nav Sund kommune

Tilsynet omfatta tenestene opplysning, råd og rettleiing og økonomisk stønad til unge mellom 17 og 23 år. Vi avdekte ingen avvik frå lovkrav.

Vi undersøkte om kommunen gjennom si styring og leiing sørgjer for at tenestene er tilgjengelege for personar mellom 17 og 23 år, og at tildeling og oppfølging av tenestene er forsvarlege.

Sjå tilsynsrapport under "Dokument".

Dato:
29. mai - 1. juni
Stad:
Sund kommune
Ansvarleg:
Helse- og sosialavdelinga

Kontaktpersonar