Tilsyn med Masfjorden kommune

Vi undersøkte om kommunen sikrar at det blir lagt til rette for å bruke minst mogleg tvang og makt når ein gir tenester til personar med utviklingshemming. Vi avdekte ingen brot på krav i lov og forskrift.

Sjå tilsynsrapport under "Dokument".

Dato:
21. juni - 22. juni
Stad:
Masfjorden kommune
Ansvarleg:
Helse- og sosialavdelinga

Kontaktpersonar