Samling for friskulane om elevane sitt psykososiale skulemiljø

Dato:
6. desember 09:30 - 15:45
Stad:
Scandic Ørnen
Ansvarleg:
Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Daglege leiarar, rektorar og andre i leiinga på friskulane
Påmeldingsfrist:
15.11.2017 23:59:00

Fylkesmannen inviterer alle friskulane i fylket til samling om det nye regelverket om elevane sitt psykososiale miljø.

Stortinget vedtok i mai nytt kapittel 9A i opplæringslova. Dei nye føresegnene gjeld både skulen sitt ansvar og plikter, og Fylkesmannen si nye rolle som handhevingsmyndigheit. 

På samlinga vil vi gå gjennom hovudendringane i kapittel 9A:

 • Bakgrunnen for endringane
 • Retten til eit trygt og godt skulemiljø
 • Nulltoleranse mot krenking
 • Systematisk skulemiljøarbeid
 • Skulen og dei tilsette si aktivitetsplikt
  • Plikta til å følgje med, gripe inn, varsle, undersøke og sette inn tiltak.
  • Høyring av elevar.
  • Krav til dokumentasjon.
 • Fylkesmannen som handhevingsmynde
 • Andre endringar: Tvangsmulkt og informasjonsplikt.

Påmelding og praktisk informasjon

Kvar skule kan melde på inntil to deltakarar. Det koster 550 kr per person, vi sender faktura i etterkant av samlinga. 

Det er ei føremon at deltakarane har lest gjennom den nye lovkapittelet, og har med seg ei utskrift av denne. Det kan og vere ei føremon å ha lest lovproposisjonen eller rundskriv Udir–3–2017.

Påmeldingsliste

EtternamnFornamn
GjessingPetter
OenHege
SølvbergRagnhild
BondevikHein
SøraasHilde
SundeAntra
MichelsenRonny
FørlandKari-Anne Folkedal
NepstadHildegunn
SkoglandLena
LosnegaardSiren
TotlandJohs
MoldsvorJostein
UndalGeir Johnny
HatlestadRita
NorbergBjørn Rosland
MyglandJørgen
MurisonJune
ThomleNils Gunnar
ThorbjørnsenGunn
BaldersheimHeidi
FossmarkJostein
KvamPetrin Listou
TveitFrode
NødtvedtAnne Kjersti
AuranGuri Birgitte
DanielsenBirger
JohansenKari Anne
Dato:
6. desember 09:30 - 15:45
Stad:
Scandic Ørnen
Ansvarleg:
Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Daglege leiarar, rektorar og andre i leiinga på friskulane
Påmeldingsfrist:
15.11.2017 23:59:00

Kontaktpersonar