RUSDAG 2018 - Helse Fonna området

Dato:
5. februar 10:00 - 15:30
Stad:
Tysværtunet, Aksdalsveien 157, Tysvær
Ansvarleg:
Helse Fonna, KoRus Vest Stavanger, KoRus Vest Bergen, Fylkesmannen i Rogaland og Hordaland
Målgruppe:
Kommuneleiing; helse- og omsorgstenestene; alle som arbeider med rus og psykisk helse, brukarorganisasjonar, sjølvhjelpsgrupper, frivillige organisasjonar, frisklivsentralar
Påmeldingsfrist:
15.01.2018 00:00:00
De er no opna for påmelding til Rusdagen 2018.  

Tema på samlinga er mellom anna:

  • BrukerPlan
  • Årets funn
  • Siste nytt på rusfeltet
  • Pakkeforløp
  • Rusmidlar og graviditet og LAR
  • Utfordringar på feltet
  • Brukarinnlegg

Konferansen er gratis. Fullt program med lenkje til påmelding finn du under dokument.

Dato:
5. februar 10:00 - 15:30
Stad:
Tysværtunet, Aksdalsveien 157, Tysvær
Ansvarleg:
Helse Fonna, KoRus Vest Stavanger, KoRus Vest Bergen, Fylkesmannen i Rogaland og Hordaland
Målgruppe:
Kommuneleiing; helse- og omsorgstenestene; alle som arbeider med rus og psykisk helse, brukarorganisasjonar, sjølvhjelpsgrupper, frivillige organisasjonar, frisklivsentralar
Påmeldingsfrist:
15.01.2018 00:00:00

Kontaktpersonar