Opplæring i pasient- og brukarrettslova kapittel 4A

Dato:
28. november 10:00 - 13:00
Stad:
Kommunestyresalen, Stord
Ansvarleg:
Fylkesmannen og Stord kommune
Målgruppe:
Leiarar i kommunal helse- og omsorgssektor, kommuneoverlegar, fastlegar, tilsette på sjukeheim og i heimetenestene
Påmeldingsfrist:
20.10.2017 12:00:00

SAMLINGA ER FULLTEIKNA, OG PÅMELDINGA ER DIFOR STENGD.

Tilbodet er denne gongen for dei fem kommunane Stord, Fitjar, Bømlo, Etne og Sveio. Vi kan vurdere liknande tiltak for andre kommunar seinare.

På opplæringa vil vi gå gjennom sentrale tema, og det blir høve til å stille spørsmål. Opplæringa er nyttig for leiarar i tenestene og for dei som fattar vedtak om helsehjelp til pasientar som motset seg slik hjelp og ikkje er samtykkekompetente.

Påmeldingsliste

FornamnEtternamnStillingArbeidsstad
Marianne SBjellandLeidar Tenestekontoret for helse-og omsorgstenesterLøkjavegen 35, Sveio Omsorgssenter
Modgunn TrovågVikAvdelingsleiarGartnertunet
Bente HovlandJohannessenAvdelingsleiar Psykisk helsetenesteHelse- og rehabiliteringsavd, Psyk helseteneste
FrodeBrattenVirksomhetslederHabiliteringstjenesten
Else BeritBøekonsulent/saksbehandlarTenestekontoret
Sølvi MelingTullochGruppeleiarHabiliteringstenesta
Laila NilsineJohannessenavd.lederBu,miljø og mestring
Kari BjellandVikAvdelingssjukepleiarFitjar bu- og beh. senter
Elin Maria AasheimAvdelingsleiarEining for Habilitering
HenrietteNilsenAssisterande AvdelingsleiarEining for Habilitering
Hilde RisanGruppeleiar/avdelingsleiarVerksemd for habilitering
Lillian KongestølVikAvdelingslederHavnahuset bu og service senter
LineSkrede HabbestadGruppeleiar dagtilbudHabiliteringstenesta
marte kristin maraassjukepleiar/avdelingsleiarfitjar bu og behandlingssenter
Ellen SandsmarkEiningsleiarFitjar Bu- og Behandlingssenter
Anita GravelsæterDemenskoordinatorEtne Kommune
Iren Mari HamborgEiningsleiarHeimebasert eining
ElisabethAksnesmiljøterapeutAktivitetstunet
Hege ØyjordMiljøterapeutAktivitetstunet (Dagtilbud for utviklingshemma)
Karina T. Solli Leiande miljøterapeut Verksemd for habilitering
Anna IrenStavlandDemenskoordinator Tenestekontoret
Reidun StautlandKonsulent Tenestekontoret
Line StavlandLeiande miljøterapeutVerksemd for habilitering
AnitaGjøsæterMiljøterapeutRaunevarden
Esther AasenBjellandEiningsleiarStord sjukeheim og Knutsaåsen Omsorgssenter
BirgitAlmåsLeiar for TildelingskontoretTildelingskontoret
TorillEskelandAvdelingssjukepleiarKnutsaåsen Omsorgssenter avd 2
Ida Elin HatlevikTvedtAvdelingssjukepleiarStord sjukeheim
Kari SolheimMyhreavd.leiarStord sjukeheim
Britt SørensenDalsgårdeiningsleiar Heimebaserte tenester
KjellaugJohansenAvd. lederHeimebasertetenester
RandiHuglenAvdelingsleiarHeimebaserte renester
Anne MarieFimreiteSakshandsamar Tildelingskontoret
HildeHøylandhelseleiarEining helse
KarstenStrømø HattelandTilsynslege og fastlegeEtne omsorgsenter og Etne og Skånevik legekontor
Elisabeth Lunde SørheimSaksbehandlar og konsulent for funksjonshemmaEining Helse
MagnhildHalsnes HovinFagansvarlegEining Helse, miljøarbeidstenesta
GurineFosseAvd.leiar miljøarbeidstenestaEining Helse, miljøarbeidstenesta
BjørgKlunglandkoordinator, saksbehandlar og fagansvarlegEining helse, psykisk helse og rus
Anne Grete VikAvdelingssjukepleiarStord Kommune, Heimebaserte tenester
GinaKittilsenAvdelingsleiarHeimebasert tenester
WencheStrømøyFagutviklingssjukepeiarSveio Omsorgssenter
HegeKorsvikavdelings lederHeimebasert eining
LAILA HATLEVIKBÅTSVIKLEIANDE MILJØTERAPEUTVERKSEMD FOR HABILITERING
LidveigStubhaugAvd.splKnutsaåsen Omsorgssenter
Aud HelenLilleåsSjukepleiarKnutsaåsen Oms. snter avd 2
SiljeBirkelandMiljøterapeutVerksemd for Habilitering
SolgunHovlandAss.avd.splKnutsaåsen Oms.senter
BengtKallevikKommuneoverlegeHolmavegen 8
Kitty Soltvedt ØyjordPleie og omsorgsleiarEtne kommune, Pleie og omsorg
AnitaGravelsæterdemenskoordinatorPleie -og omsorg
DoreenHallelandAvdelingsleiarPlei -og omsorg
LivKaldheimFagsjukepleiarEtne kommune, Pleie og omsorg
ReidunBørveAvdelingsleiarEtne kommune, Pleie og omsorg
IrinaZaminaAvdelingsleiarEtne kommune, Pleie og omsorg
IngaOtto-JurgasjukepleiarEtne kommune, Pleie og omsorg
AntonietaDububansEtne kommune, Pleie og omsorg
Siv HelenAastvedtFagsjukepleiarEtne kommune, Pleie og omsorg
Jorunn H.MømbsjukepleiarEtne kommune, Pleie og omsorg
CathrineSørheimHelsefagarbeidarEtne kommune, Pleie og omsorg
Inger Karin MyklebustHelsefagarbeidarEtne kommune, Pleie og omsorg
Målfrid Hardeland HelsefagarbeidarEtne kommune, Pleie og omsorg
Elisabet Brendeland Håland HelsefagarbeidarEtne kommune, Pleie og omsorg
Agnethe Kristine Forseth Jacobsen HelsefagarbeidarEtne kommune, Pleie og omsorg
Marta M Gravelsæter HelsefagarbeidarEtne kommune, Pleie og omsorg
Sara Sif Ludviksdottir Lærling helsefagEtne kommune, Pleie og omsorg
Martine MyklebustLærling helsefagEtne kommune, Pleie og omsorg
MarieMildestveitRådgiverFylkesmannen i Hordaland
Ruth CØklandFagutviklingssjukepleiarPLO
Dato:
28. november 10:00 - 13:00
Stad:
Kommunestyresalen, Stord
Ansvarleg:
Fylkesmannen og Stord kommune
Målgruppe:
Leiarar i kommunal helse- og omsorgssektor, kommuneoverlegar, fastlegar, tilsette på sjukeheim og i heimetenestene
Påmeldingsfrist:
20.10.2017 12:00:00

Kontaktpersonar

Viktig om påmelding

Du må fylle ut alle obligatoriske felt i skjemaet for å få sendt påmeldinga di. Om du har gløymt eit obligatorisk felt, viser sida ei feilmelding over skjemaet når du forsøker å sende påmelding. Der kan du sjå kva felt det gjeld.

Når påmeldinga er registrert, får du ei automatisk kvittering på e-post med opplysningane du gav. Vil du melde deg av eller endre noko i påmeldinga, må du sende e-post til kontaktperson for arrangementet.