Opplæring i BrukerPlan

Dato:
3. oktober 10:00 - 15:00
Stad:
Statens hus, Kaigt. 9, Bergen
Ansvarleg:
Fylkesmannen, KoRus Vest Bergen og Stavanger universitetssjukehus
Målgruppe:
Tilsette i kommunar i Helse Bergen-området som arbeider på Nav-kontor, i helseteneste, som fastlegar, i pleie- og omsorgsteneste, i rusteam, i psykisk helseteneste, på helsestasjon for rusmiddelavhengige eller i barnevernteneste.
Påmeldingsfrist:
19.09.2017 23:00:00

Kommunar i Helse Bergen-området som tidlegare ikkje har delteke i BrukerPlan er velkomne til opplæring. 

Samlinga er ei førebuing til kartlegging i BrukerPlan 2017. Invitasjon med program og påmeldingslenke finn du under «Dokument».

BrukerPlan er eit verktøy for kommunar til å kartlegge rusproblem og psykiske helseproblem blant dei som bruker kommunens helse-, omsorgs- og velferdstenester. Kunnskapen frå kartlegging med BrukerPlan gir kommunen grunnlag for systematisk arbeid, utvikling av eigna tiltak og godt planarbeid.

Dato:
3. oktober 10:00 - 15:00
Stad:
Statens hus, Kaigt. 9, Bergen
Ansvarleg:
Fylkesmannen, KoRus Vest Bergen og Stavanger universitetssjukehus
Målgruppe:
Tilsette i kommunar i Helse Bergen-området som arbeider på Nav-kontor, i helseteneste, som fastlegar, i pleie- og omsorgsteneste, i rusteam, i psykisk helseteneste, på helsestasjon for rusmiddelavhengige eller i barnevernteneste.
Påmeldingsfrist:
19.09.2017 23:00:00

Kontaktpersonar