Nullvisjon for bustadløyse?

Dato:
17. januar 10:00 - 16:00
Stad:
Radisson Blu Royal Hotell, Dreggsallmenningen 1, Bergen
Ansvarleg:
Husbanken i samarbeid med Helse Vest og Fylkesmennene i Sogn og Fjordane og Hordaland
Målgruppe:
Politikarar, rådmenn, planleggjarar, leiarar, medarbeidarar og kommunale samarbeidspartar
Påmeldingsfrist:
03.01.2018 12:00:00

Dagskonferanse om bustadløyse og erfaringar frå praksisfeltet.

Føremålet er å gi oppdatert kunnskap om bustadløyse og å motivere til framleis ambisiøs innsats i arbeidet med å førebyggje dette. Målet er at alle skal bu trygt og godt. Det blir faglege innlegg, erfaringsdeling frå praksisfeltet og debatt. Vi vil blant andre få møte Preben Brandt, psykiater og grunnleggjar av prosjektet «Udenfor», som nyleg har gitt ut boka «Mødet med det hjemløse menneske».

Deltakaravgift: 595 kroner.

Les meir om konferansen og meld deg på her.

Dato:
17. januar 10:00 - 16:00
Stad:
Radisson Blu Royal Hotell, Dreggsallmenningen 1, Bergen
Ansvarleg:
Husbanken i samarbeid med Helse Vest og Fylkesmennene i Sogn og Fjordane og Hordaland
Målgruppe:
Politikarar, rådmenn, planleggjarar, leiarar, medarbeidarar og kommunale samarbeidspartar
Påmeldingsfrist:
03.01.2018 12:00:00