Demensplan 2020 - frå plan til handling

Dato:
5. oktober 09:00 - 15:30
Stad:
Scandic Ørnen Hotel, Lars Hilles gate 18, Bergen
Ansvarleg:
Fylkesmannen
Målgruppe:
Leiarar, medarbeidarar og fagutviklerar i helse og omsorgstenestene i kommunane, Inn på tunet-tilbydarar, pårørande, interesseorganisasjonar, politikarar, tilsette og studentar ved høgskular og vidaregåande skular, og andre interesserte.
Påmeldingsfrist:
22.09.2017 23:59:00
Carpe diem - Hauglandstræ
Carpe diem - Hauglandstræ (Foto: Marianne Haugland / Marianne Haugland)

Fylkesmannen i Hordaland inviterte til fagdag 5. oktober 2017 med hovudvekt på gode dagtilbod for personar med demens. Foilar frå fagdagen finn du under fana "Dokument".

Det er eit mål i Demensplan 2020 at personar med demens skal få mogelegheiter til å leve eit aktivt liv. Dagaktivitetstilbod bør vere eit sentralt ledd i tiltakskjeda av tiltak.  

Formålet med dagtilbod er å auke livskvaliteten og forebyggje funksjonsfall hos personar med demens, og at pårørande skal få støtte og avlasting.

Innbyding med utdrag frå programmet og foilar frå innlegga på samlinga finn du under overskrifta "Dokument".

Deltakaravgifta for fagdagen er satt til 600 kroner per person. Du melder deg på via skjemaet under. Praktiske spørsmål knytt til påmelding rettast til Benthe Helen Sandtorv.

Vi har satt ei grense på 100 deltakarar. Om det vert fleire påmeldte, vil vi gjere prioriteringar mellom dei påmeldte.

Påmeldingsliste

FornamnEtternamnStillingArbeidsstad
Ann Kristin AkselbergrådgiverByrådsavdeling for helse og omsorg
Kitty Soltvedt ØyjordPleie og omsorgsleiarEtne kommune, Pleie og omsorg
Sonja AnneHandegardAvd.lederHelse og omsorg, Jondal kommune
Antita BjørkelundLeiar HelseservicekontoretHelseservicekontoret
CamillaTorsvikSakshandsamarHelseservicekontoret
Leif K.KongestølEiningsleiarRosendalstunet
MagnyAalenEnhetslederEtat for hjemmebaserte tjenester/Fana/Ytrebygda hjemmesykepleie
Tobba TherkildsenSudmannFørsteamanuensisHøgskulen på vestlandet
KjerstinEikremenhetsleder Laksevåg hjemmesykepleie
HildurHeieHelse- og sosialsjefTysnes kommune
AnitaGravelsæterDemenskoordinatorEtne kommune
anne martha omagruppeleiarTolo Omssorg gr.2
Hanne Mari Solheim AarsandLeiar dagsenter Dagsenter
Marit JørdreTologruppeleiarFirkløveren , Kvam herad
Marianne SBjellandLeiar TenestekontoretTenetekontoret for helse-og omsorgstenester
MagnyNordtveitInstitusjonssjefFyllingsdalen sykehjem
Else BeritBøeSaksbehandlerTenestekontoret
SigridFangelSaksbehandlerTenestekontoret
Marianne TorsvikHauglandSykepleierHauglandstræ gård
EvaldHaugalndGårdbrukerHauglandstræ gård
Christine BergeErlbeckAvdelingslederLadegården sykehjem
Hilde Iren MarkhusverksemdsleiarBømlo heimeteneste
May LinnBortneAvdelingsleiarBømlo heimeteneste
MaritGrønningenMiljøterapeut i TrivselshusetBømlo heimeteneste
Anita HelenKrokeideLederKompetansesenter for demens Bergen kommune
BirgitGrøttGruppeleiarÅlvik
ElseHauglandHelsefagarbeiderAleris Omsorg,avd. Austevoll
ElinBlænesHjelpepleierAleris Omsorg,avd. Austevoll
Guro EimstadTharaldsenFagarbeiderAleris Omsorg,avd. Austevoll
Doreen HallelandAvdelingsleiarEtne omsorgssenter
ReidunHolmefjord BørveAvdelingsleiarEtne omsorgssenter
EirinHillestadLeder Frivillighet og kulturVerdighetsenteret - omsorg for gamle
Anna IrenStavlandDemenskoordinatorTenestekontoret
Mariann HøgestølSaksbehandlerForvaltningsenheten sone sør, bergen kommune
MarySolliSaksbehandlerForvaltningsenheten sone sør, bergen kommune
BenedicteAngellsaksbehandlerForvaltningsenheten sone sør, Bergen kommune
Liv BeritEideGruppeleiarStrandebarmheimen
ReidunStautlandKonsulentTenestekontoret
EllinorhjertaasMedlem av HelseutvalgetPensjonistforbundet Hordaland
UnniOlsenMedlem av HelseutvalgetPensjonistforbundet Hordaland
Tollak HJELMERVIKLeder av helseutvalgetPensjonistforbundet Hordaland
LivBerentsenInn på Tunet bondeSætregården
Sigrid MælandMoeDemenskoordinatorVoss Sjukeheim
AnetteKårstadHelsefagarbeidarTysnes sjukeheim
Helga NilsenBolandEiningsleiar Pleie- og omsorg
RandiHuglenAvdelingsleiarStord Kommune, heimebaserte tenester
RagnaFlotveSeniorrådgjevarFylkesmannen i Hordaland
Maria MakloufiSkjoldRådgiverHordaland Bondelag
Lars Kristian.BREKKE Bonde.inn på tunet tilbyder BREKKE GÅRD.
Ann KathrinRøsslandGruppeleiar/sjukepleiarHeimeteneste Sør
Ann HelenFallmyrHjelpepleiarDagavdelinga Husnes
MetteAasenErgoterapeutDagavdelinga Husnes
MartinaMidtgardenErgoterapeutTednebakkane omsorgssenter
Eli MarieFonnelandMiljøarbeiderTednebakkane omsorgssenter
LillianSlettemarkDagleg leiarVindal Gard
Bodil BergKristensenSpesialrådgiverUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland/ Byrådsavdeling for helse og omsorg
BirteTitlestadHjelpepleiar, leiar dagtilbod Fitjar KommuneFitjar Bu- og Behandlingssenter
Kari AnneØklandkoordinatorEtat for hjemmebaserte tjenester Fyllingsdalen, Gartnermarken omsorg pluss
SønneveTeigenRådgiverUtviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
HanneHesjedalAdjunkt/GardbrukarKvinnherad Kommune
Marit BreivikPensjonert hjelpepleir/aktivitør, nå frivillig aktivitetsvennNasjonalforeningen for folkehelsen avd. Askøy demesforening
Evy GjesdalPensjonert sykepleier, nå frivillig aktivitetsvennNasjonalforeningen for folkehelsen avd. Askøy demesforening
Bodil JanneGiilProsjektkoordinatorOmsorgssjefen
Gunn OlsenPensjonert sykepleier, nå frivillig aktivitetsvennNasjonalforeningen for folkehelsen avd. Askøy demesforening
Grethe KarinMyklebustPensjonist, nå frivillig aktivitetsvenn/likemannNasjonalforeningen for folkehelsen avd. Askøy demesforening
HeidiLohneAvd.leier skjerma avdelingTysnes Sjukeheim
AnetteFloenVernepleiarRadøy Velferdssenter
Ann Kristin H. Aasgardsakshandsamar helse og omsorgForvaltningskontor
Ellen SandsmarkEiningsleiarFitjar Bu- og Behandlingssenter
Arvid JohannesStrømmePensjonist /FrivilligGrannehjelpa Kvam
Anne Berit HovstadJohansenSeniorrådgjevar HSOFitjar kommune
Helenede LangeBonde/ Sykepleier / Ernæringsfysiolog / Inn på tunet tilbyderHitland Gaard DA
PålHitlandBonde / miljøarbeider / Innpåtunet tilbyderHitland
RebekkaVågenesArb.lederdagavdeling
Gunnar JørgenTakvamAvdelingslederDagsenter
NinaNordvikSpesialrådgiverBergen Kommune
MonicaFyhnSykepleierOsterøy Demensforening
AnetteHoleHjelpepleierOsterøy Demensforening
Edith SofiaAntunLeder dagsenter i FanaHjemmesykepleien i Fana, Dagsenter
JorunnGjøenTenesteleiarHeimesjukepleien
IngunnTveitDagsenterleiarHeimesjukepleien
Kjartan FlugeBonde/pedagogAsk hovedgård
EvaRagnhildstveitMedlem av Fusa demensforeningBergen
Marit TrodalAndvikHjelpepleiarMasfjorden sjukeheim
Berit TotlandaktivitørMasfjorden sjukeheim
Helen SleireHjelpepleiarMasfjorden sjukeheim
Siride LangeSykepleiefaglig konsulentSentrum hjemmesykepleie
ToneGelinOmsorgsarbeiderSentrum hjemmesykepleie
KariHaslieSpesialhjelpepleierKalfaretgruppen hjemmesykepleie- Sentrum
Ingvild TjønnHansenAktivitetskoordinatorNasjonalforeningen for folkehelsen
ElseDaaeLeder dagsenterSolheim Viken Dagavdeling
Grethe HolsenFagkoordinatorOsterøytunet
AngunnHopeSykepleiefaglig konsulentFyllingsdalen sykehjem
Liv-Tove BysheimLundeHjelpepleierHaldorvika aktivitetssenter
GunnhildNamtveitLeder DagsenterSykehjemmet Frieda Fasmers Minne
SignePaulsen TyseHjelpepleiar/nestleiar Stord Fitjar demensforeningStord sjukeheim
Liv AstridFylkesnesNasjonalforeningen for folkehelsen, Demenskontakt 2 i fylkesstyret Demenskontakt 2 i fylkesstyret i NFF i Hordaland
KjellNesbøLeiar Stord Fitjar demensforeningSentraladministrasjonen
GretePedersenLeder dagavdelingArna helseheim dagavdelingen
MagnhildSkjelangerLeder dagavdelingBergen Røde Kors Sykehjem AS
IngunnToftKommunalsjef Helse og omsorg
ReidunStavestrandErgoterapeutUlvik herad
AnetteLønnquistHjelpepleiarUlvik sjukeheim
JanneDrevsjøEiningsleiar Samnangerheimen
ReidunAbotnesEiningsleiar Heimetenesta
KjerstiLiøenDemens sjukepleiarSamnangerhrimen og heimetenesta
BeateHellandrådgjevarFylkesmannen i Hordaland, helse og sosialavd.
Nina Beth BrodahlHjelpepleierDagsenter Demens Søreidtunet
SiriGjellesvikSykepleiefagligkonsulentHjemmesykepleie Fyllingsdalen
Dato:
5. oktober 09:00 - 15:30
Stad:
Scandic Ørnen Hotel, Lars Hilles gate 18, Bergen
Ansvarleg:
Fylkesmannen
Målgruppe:
Leiarar, medarbeidarar og fagutviklerar i helse og omsorgstenestene i kommunane, Inn på tunet-tilbydarar, pårørande, interesseorganisasjonar, politikarar, tilsette og studentar ved høgskular og vidaregåande skular, og andre interesserte.
Påmeldingsfrist:
22.09.2017 23:59:00

Kontaktpersonar

Viktig om påmelding

Du må fylle ut alle obligatoriske felt i skjemaet for å få sendt påmeldinga di. Om du har gløymt eit obligatorisk felt, viser sida ei feilmelding over skjemaet når du forsøker å sende påmelding. Der kan du sjå kva felt det gjeld.

Når påmeldinga er registrert, får du ei automatisk kvittering på e-post med opplysningane du gav. Vil du melde deg av eller endre noko i påmeldinga, må du sende e-post til kontaktperson for arrangementet.