Tilsyn

Tilsyn  fra Fylkesmannen i Hedmark.

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med mange ulike tjenester. Tilsyn er kontroll med om lov- og forskriftskrav blir fulgt. Vi fører tilsyn med mange ulike kommunale tjenester, men også med private virksomheter, og statlige foretak og institusjoner. Kontrollen med økonomiske virkemidler (f.eks. i landbruket) er også en form for tilsyn med om myndighetskravene blir fulgt.

Ved tilsynet må man derfor på en pålitelig måte finne fram til de faktiske forhold, og deretter vurdere dette mot de kravene som foreligger. Dersom det finnes avvik fra foreliggende krav, må det føre til at virksomheten/kommunen endrer praksis og bringer den i samsvar med regelverket.

Tilsyn kan gjennomføres som systemrevisjon (en form for kvalitetsrevisjon) med fokus på hvordan kommunen eller virksomheten selv styrer slik at myndighetskravene ivaretas. Det kan også gjennomføres som stikkprøvetilsyn, der man på en enklere måte ser om de aktuelle krav er oppfylt. Tilsynssaker kan også basere seg på konkrete hendelser eller klager, der man i ettertid vurderer om hendelser er håndtert i samsvar med krav i lov eller forskrift.

Fylkesmannen er underlagt flere ulike sentrale myndigheter som fastlegger hvordan tilsynet skal gjennomføres, og metodikken er derfor ikke helt lik på de forskjellige områdene. I kommuneloven er fylkesmannen tillagt et ansvar for å samordne statlig tilsyn med kommunesektoren, og skal gjennom dette bidra til at tilsynet framstår mest mulig enhetlig.

Du kan gjøre avgrensninger og sortere tilsynene på tema ved å bruke sorteringslenkene til høyre. Tilsynsrapporter for temaene barnevern, sosiale tjenester i nav og helse- og omsorgstjenester finner du på denne siden hos Helsetilsynet.

Gjennom lov av 25. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) og forskrift av 8. august 2011 om kommunal beredskapsplikt gjennomføres tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap i kommunene. Tilsynet gjennomføres på bakgrunn av dette som systemrevisjon.

Dato Uke Arrangør Arrangement Sted
september 2017
08. sep - 31. jan 36 - 5 OU Tilsyn med Hedmark fylkeskommune Hedmark fylkeskommune
juni 2017
16. jun 24 Oppvekst og utdanning Stedlig tilsyn med Trysil kommune som barnehagemyndighet Trysil
april 2017
27. apr 17 Oppvekst og utdanning Skriftlig tilsyn med Stange kommune som barnehagemyndighet Stange
mars 2017
23. mar - 30. jun 12 - 26 OU Hedmark fylkeskommune - Stange vgs Stange videregående skole
21. mar - 17. nov 12 - 46 OU-avd FNT Nord-Odal kommune - Nord-Odal ungdomsskole Nord-Odal kommune - Nord-Odal ungdomsskole
01. mar - 23. jun 9 - 25 OU FNT Grue Grue
februar 2017
17. feb 7 Oppvekst og utdanning Skriftlig tilsyn med Folldal kommune som barnehagemyndighet Folldal
17. feb 7 Oppvekst og utdanning Skriftlig tilsyn med Tynset kommune som barnehagemyndighet Tynset
07. feb - 30. mai 6 - 22 OU FNT Nord-Odal Nord-Odal
Dato Arrangement
september 2017
08. sep - 31. jan Tilsyn med Hedmark fylkeskommune
juni 2017
16. jun Stedlig tilsyn med Trysil kommune som barnehagemyndighet
april 2017
27. apr Skriftlig tilsyn med Stange kommune som barnehagemyndighet
mars 2017
23. mar - 30. jun Hedmark fylkeskommune - Stange vgs
21. mar - 17. nov FNT Nord-Odal kommune - Nord-Odal ungdomsskole
01. mar - 23. jun FNT Grue
februar 2017
17. feb Skriftlig tilsyn med Folldal kommune som barnehagemyndighet
17. feb Skriftlig tilsyn med Tynset kommune som barnehagemyndighet
07. feb - 30. mai FNT Nord-Odal