Sikkerhet

Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste trådte i kraft 1. juli 2001. Formålet med loven er ved forebyggende tiltak å trygge rikets sikkerhet og vitale nasjonale sikkerhetsinteresser mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger. Loven skal dessuten ivareta den enkeltes rettssikkerhet og trygge tilliten til og forenkle kontrollen med tjenesten. Tiltakene skal implementeres i stat, kommune og private virksomheter som loven gjelder for.

Det er utarbeidet forskrifter innen informasjonssikkerhet, objektsikkerhet, personellsikkerhet, industrivern og sikkerhetsadministrasjon.