Folkemøter om NATO-øvelsen "Trident Juncture 2018"

Fylkesberedskapssjef Knut Anders Fossum orienterer tilhørerne i Tynset kulturhus (Foto: Kjell Erik Kristiansen)
Fylkesberedskapssjef Knut Anders Fossum orienterer tilhørerne i Tynset kulturhus (Foto: Kjell Erik Kristiansen)

Det første folkemøtet om høstens NATO-øvelse «Trident Juncture 2018» ble gjennomført på Tynset 6 juni. Dette var det første av i alt seks møter som gjennomføres i Hedmark i uke 23 og 24.

Det er Fylkesmannen i Hedmark og HV-05 i samarbeid med kommunene som inviterer.

Hensikten er å gi innbyggerne i informasjon om aktivitetene som vil foregå lokalt, samt svar på noen av de spørsmålene innbyggerne har til den kommende NATO-øvelsen.

Dato, tid og sted for kommende folkemøter om NATO-øvelsen i Hedmark:

HV's presentasjon er vedlagt (øverst til høyre på siden).

Vedlagt ligger også en informasjonsbrosjyre om Trident Juncture 2018.

Vel møtt!