Øvelser

Gode øvelser er et viktig virkemiddel for å øke samfunnets evne til å håndtere kriser og styrke
arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Gjennom øvelser kan vi teste og videreutvikle systemer, funksjoner og kompetanse, eller påvise effekt av gjennomførte tiltak og endringer. Vi må heller ikke undervurdere verdien av den læringen som finner sted når vi planlegger og gjennomfører en øvelse.

Den kommunale beredskapens robusthet beror på kriseledelsens evne til å håndtere krisesituasjonen. Gjennom trening og øvelser får kommunen viktig lærdom om sine beredskapsplaner og organisasjon. Test av prosedyrer, nivået på ansatte, fasiliteter, utstyr og ressurser vil både påvirke det forebyggende sikkerhetsarbeidet og det forberedende arbeidet for håndtering av kriser.

Trening danner grunnlaget for øving. Gjennom trening skal hver enkelt blir kjent med de kravene som stilles til egen posisjon, prosedyrer, samt det utstyret man skal bruke i en gitt arbeidssituasjon

Øving vil kunne validere eller teste relevansen og effektiviteten til den enkeltes trening samt vise kvaliteten på samvirke mellom ulike personer, enheter eller organisasjoner. For at øvelsene skal kunne bidra til læring er det viktig at øvelsene oppleves som realistiske.

Det finnes ulike typer øvelser, deriblant tabletop/diskusjonsøvelse, funksjonsøvelse og fullskalaøvelse. Av øvelsestypene er fullskalaøvelse den mest realistiske med høy stressfaktor.

Den viktigste forutsetningen for en robust beredskap er at planene blir øvet jevnlig. Jevnlig øving sørger for at kriseresponsen er planlagt, forutsigbar, effektiv og koordinert.


10.02.2014

Kommuneøvelser 2014

Fylkesmannen skal inneværende år øve følgende kommuner.


02.04.2013

Kommueøvelser 2013

Planen for gjennomføring av kommuneøvelser for 2013 er nå klar.