Grenseredningsrådet

Grenseredningsrådet for Hedmark fylke, Dalarna- og Värmland län i Sverige.

Målet med Grenseredningsrådet

Målet er å tydeliggjøre og videreutvikle samarbeid over riksgrensen i forbindelse med redningstjeneste, samfunnssikkerhet og beredskap. 

Rådets medlemmer

Rådet består av representanter fra følgende etater:

 • Länsstyrelsene i Dalarna og Värmland
 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Innlandet politidistrikt
 • Polisen i region Bergslagen (Dalarna, Värmland og Örebro)
 • Midt-Hedmark  brann- og redningsvesen
 • Glomdal brannvesen
 • Räddningstjänsten i Älvdalen Malung-Sälen, Torsby og Arvika-Eda
 • Landstingene i Dalarna og Värmland
 • Sykehuset Innlandet  
 • Nødmeldetjenesten (SOS-alarm i Sverige og 110, 112 og 113 i Norge)
 • Hedmark sivilforsvarsdistrikt

Samarbeidsavtaler

Det er inngått samarbeidsavtaler mellom län og fylke og direkte mellom grensekommunenes redningstjenester om forpliktende samarbeid i henhold til Nordisk rammeavtale om samarbeid over territorialgrensene for å hindre eller begrense skader på mennesker, eiendom eller miljø ved ulykkeshendelser

Øvelser

Det er gjennomført flere samarbeidsøvelse i rådet regi og nye øvelser er under planlegging.

GrenseROS

Det ble i 2016 laget en felles risiko- og sårbarhetsanalyse - GrenseROS. (Se link øverst).


Kontaktpersoner