CIM

Crisis Information Management (CIM) er et digitalt krisestøtteverktøy.

Versjonen DSB-CIM, hvor Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er systemeier, er modulbasert, og inneholder ulike standardmoduler som er gratis for fylkesmannsembetene og kommunene. Alle kommunene i Hedmark bruker DSB-CIM.

CIM informerer, registrerer og formidler og kan gjennomføre prosedyrer og oppgaver, samt gi oversikt slik at brukerne enklere kan danne seg et felles situasjonsbilde ved en uønsket hendelse. Dette bidrar til en raskere og mer oversiktlig håndtering.

Systemet dekker det meste innen beredskaps- og krisehåndtering; ROS-analyser, beredskapsplan, tiltakskort, varsling, loggføring, mediehåndtering, rapportering, opplæring og trening.


24.11.2017

CIM trim etter ny plattform

For å holde kunnskapen om CIM vedlike har Fylkesmannen utarbeidet oppdaterte oppgaver og veiledninger.


03.03.2015

Brukerveiledninger for varslingsøvelse nr 1

Her finner dere brukerveiledninger for varslingsøvelse nr 1 2015


26.09.2013

Brukerveiledninger CIM

Brukerveiledninger som er benyttet som kursdokumentasjon for kommunene.


26.09.2013

Veiledninger til CIM-trim

Her finner du veiledninger til CIM.Kontaktpersoner

Lenker

CIM