Atomberedskapsutvalget

Atomberedskapsutvalget (ABU) har sitt utspring fra medlemmer i fylkesberedskapsrådet. Utvalget skal gjennom koordinering, tilrettelegging og veiledning medvirke til at regionale og lokale etater etablerer nødvendige planer som del av samordnet planverk. ABU har som oppgave å samordne og koordinere iverksettelse og oppfølgning av sentralt vedtatte tiltak under atomhendelser.

Fylkesmannen er det sentrale kriseutvalget for atomberedskaps regionale ledd og skal gjennom tilrettelegging og veiledning medvirke til at regionale og lokale etater etablerer nødvendige planer som del av samordnet atomberedskapsplanverk. I forbindelse med en atomhendelse skal fylkesmannen sørge for koordinering og bidra til iverksettelse av samordnende tiltak regionalt og lokalt.


25.09.2018

Endringer i trusselbildet 2018

Det har vært endringer i trusselbildet de siste årene som gir nye utfordringer for det videre arbeidet med norsk atomberedskap.